کلید Excel ۲۰۱۳

روش کار در این کتاب بر اساس بنا شده که مطلب پایه ای و بسیار مهمی که کاربران اکسل در تمام رشته ها و زمینه های کاری " باید " بدانند در قالب درس ها و پروژه های ساده و قدم به قدم اموزش داده شود .
در این کتاب با مطالب متنوعی اشنا خواهید شد و نگرش جدیدی به توانایی های اکسل خواهید یافت . گسترده کاربرد اکسل می تواند از انجام حساب و کتابهای زندگی روزمره باشد تا محاسبات و تحلیل های بسیار تخصصی در زمینه های گوناگون مالی و اقتصادی ، مهندسی و پزشکی ، آمار و بسیار زمینه های دیگر....
پس از مطالعه این کتاب در خواهید یافت که اکسل دنیایی بزرگ و دریایی بی ساحل است . به همین علت تلاش کردیم تا پس از آموزش مباحث مهم و پایه ای ، کتابهایی نیز برای افزایش مهارت خوانندگانی که مایل به گسترش دانش خود در این زمینه هستند تهیه کنیم . دستاورد این تلاش سه جلد کتاب دیگر است با نام های " کلید توابع و فرمول ها در اکسل " و " کلید جدول نمودار و ابزار گرافیکی در اکسل " و " کلید ترفندهای اکسل " مطالعه این کتاب ها را نیز پیشنهاد می کنیم.پرینت گرفته شده از :
http://www.kelid.ir/books/computer/_excel.php