کلید ایمیل

شما از چه سرویسی برای ارسال و دریافت ایمیل استفاده می کنید؟
سرویس شما امنیت لازم را دارد؟ کاربردش راحت است؟
می توانید با آن یک فایل ۱۰۰ مگابایتی را برای کسی بفرستید؟
می توانید درحالی که اینترنت قطع است ایمیل هایتان را بخوانید و آنها را پاسخ دهید؟
می توانید همه ی ایمیل هایتان را از سرویس های مختلف یکجا ببینید و پاسخ دهید؟
همه ی این کارها در Gmail قابل انجام است. ممکن است شما کاربر Gmail باشید ولی اینها را ندانید. در کتاب کلید Email همه ی موارد بالا را به آسانی می آموزید.همچنین همه کارکردهای عادی و همه کاربردهای فوق العاده Gmail را فرا می گیرد. با خواندن این کتاب شما یاد می گیرید یک ایمیل برای خودتان ایجاد کنید، ایمیل های تان را بخوانید، پاسخ دهید و مدیریت کنید. آنها را مطابق با موضوعشان دسته بندی کنید، برای خود پاسخگوی خودکار، امضای الکترونیک و دفتر تلفن ایجاد کنید و متوجه خواهید شد که اگر  پسورد ایمیل را فراموش کردید، چطور باید آن را بازیابی کنید.پرینت گرفته شده از :
http://www.kelid.ir/books/computer/email.php