سخني با خوانندگان
روزي كه تاليف و نگارش مجموعه كتاب هاي كليد را آغاز كرديم. انتظار موفقيت مجموعه را داشتيم، زيرا براي خود اهداف بزرگي را ترسيم كرده بوديم. ولي مجموعه كليد و موفقيتش از اهداف ما هم بزرگتر بود. اگر احيانا يكي از اولين كتاب هاي كليد را در دست داشته باشيد، مي بينيد كه هدف اوليه ما توليد 40 جلد كتاب در زمينه آموزش كامپيوتر بود. مي خواستيم وقتي به اين اهداف رسيديم، تصميم بگيريم كه آيا كارمان را ادامه دهيم يا خير. اما روزي كه اين اهداف محقق شد، مجموعه با چنان سرعتي در حركت بود و تقاضاي شما دوستان براي كتاب هاي جديد چنان هيجاني در ما ايجاد كرده بود كه حتي لحظه اي درنگ نكرديم و توليد كتاب هاي جديد را ادامه داديم. تاكنون موفقيت ما بسيار يبش از آني بوده كه در اهداف اوليه براي خود ترسيم كرده بوديم. ولي واقعيت اين است كه هيچ راهي به آساني طي نمي شود. مجموعه كليد نيز سختي و فراز و نشيب هاي بسيار را طي كرده تا به اينجا رسيده است. همانطور كه در ابتداي راه با اتكا به نظرسنجي از كتابخوان ها كارمان را شروع كرديم، در ادامه نيز قصد داريم به همين شيوه ادامه دهيم و اين امر بدون كمك شما دوستان ميسر نمي شود. در اين راستا دو خواهش از شما داريم. چكيده اين دو خواهش اين است: خوبي هاي مارا به ديگران بگوييد و بدي هايمان را به خودمان.

1. لطفا نظر خود را براي ادامه كار برايمان بنويسيد. بگوييد تا اينجاي كار كتاب هاي كليد چه ضعف ها و نارسايي هايي داشته اند. آيا مشكلي در متن، روش آموزشي، حجم كتاب ها، قيمت و ... مي بينيد ؟
هر ضعفي را مشاهده مي كنيد و هر پيشنهادي براي بهبود كتاب هاي كليد داريد برايمان بنويسيد. يك برگه پست جواب قبول در انتهاي كتاب برايتان درنظر گرفته شده. لطفا آن را جدا كنيد و پس از تكميل برايمان ارسال كنيد. اگر برگه به اندازه كافي جا ندارد، مي توانيد برگه هاي ديگري به آن ضميمه كنيد. نيازي به چسباندن تمبر نيست. فقط كافي است برگه را به صندوق پست بيندازيد.
همچنين مي توانيد در انجمن گفتگوي كليد نيز (در قسمت انتقادات و پيشنهادات) اين كار را اينترنتي انجام دهيد تا مطمئن شويد بدست ما مي رسد.

2.همانطور كه مي بينيد قيمت كتاب هاي كليد نسبت به كتاب هاي موجود در بازار مناسب و معقول است.
ما سعي مي كنيم در توليد كتاب حداقل سود را براي انتشارات درنظر بگيريم تا بتوانيم كتاب هارا ارزان به دست شما برسانيم. ولي اين كار باعث شده كه سود كم كتابها، عملا توانايي تبليغات را از ما سلب كند. از آنجا كه از ابتداي كار بهترين مبلغين كتاب هاي كليد خوانندگان آنها بوده اند، اكنون هم از شما مي خواهيم كه پس از مطالعه كتاب، اگر آن را مفيد يافتيد، به دوستان و آشنايان توصيه كنيد كتاب هاي كليد را تهيه و مطالعه كنند. اگر واقعا كتاب كليد را مفيد مي دانيد اين توصيه هم به نفع دوست شماست و هم به ما در ادامه راهمان كمك مي كند. به همين منظور برگه اي در انتهاي كتاب برايتان درنظر گرفته شده است. لطفا نظراتتان را در مورد كتاب درجاهاي خالي نوشته و برگه هارا توسط پست يا به هر شكل ديگري براي دوستانتان كه فكر مي كنيد به اين كتاب احتياج داشته باشند ارسال كنيد. البته اين برگه ها به تمبر احتياج داند.
از شما به دليل همكاري و همفكريتان تشكر مي كنيم و سعي داريم با تهيه كتاب هايي هرچه بهتر، لطفتان را جبران كنيم.

موفق و پيروز باشيد.
پرینت گرفته شده از :
http://www.kelid.ir/kelid_story/000606.php