گزيده اي از نامه هاي شما


سلام دوستان

در اينجا نمونه اي از نامه هايي كه شما برايمان فرستاده ايد را برايتان قرار داده ايم، تا به شما ثابت كنيم نامه هاي شما را مي خوانيم و برايمان بسيار ارزش دارد.

تا به اينجا در اكثر نامه هايي كه برايمان فرستاده ايد، از ما تشكر كرده ايد. در اين مورد ما هم از شما متشكريم و خوشحاليم كه توانسته ايم رضايت شمارا جلب كنيم.

در بيشتر  نامه ها هم گفته ايد كه چرا در رسانه هاي ملي تبليغ نميكنيم و كلا چرا تبليغاتمان كم است !

در اين مورد بايد عرض كنيم خدمتتان كه اگر دقت كرده باشيد، قيمت كتاب هاي كليد نسبت به ساير كتابها در بازار پايينتر است... بخاطر اينكه خريد اين كتابها براي همه آسان باشد، قيمت كتابها را در كمترين حد ممكن نگه داشته ايم و همين امر عملا باعث شده كه قدرت تبليغات، مخصوصا در راديو و تلوزيون را نداشته باشيم....


در بسياري از نامه ها هم به ما پيشنهاداتي كرده ايد كه تمام آنها را ليست كرده ايم و كتاب هاي جديد را بر اساس ميزان تقاضاي شما، به قلم تحرير در مي آوريم.

در مواردي هم اشكالاتمان را به ما هديه كرده ايد كه بسيار از شما ممنونيم كه در بهتر شدنمان كمك مي كنيد و بدانيد كه واقعا مواردي را كه ذكر مي كنيد، پيگيري مي كنيم و تمام تلاشمان اين است كه وظيفه خود را به نحو مطلوب انجام دهيم.

در پايان بايد خدمتتان عرض كنيم كه همواره گوش سپار نظرات و پيشنهادات و حرف دل شما هستيم و مطمئن باشيد كه كليد، ساخته شده از پيشنهادات و انتقادات و نظرات شماست !


پرینت گرفته شده از :
http://www.kelid.ir/kelid_story/000608.php