گزيده اي از ايميل هاي شما


اگر قسمت (گزيده اي از نامه هاي شما) را مطالعه كرده باشيد، حتما متوجه شده ايد كه رابطه ما و شما چقدر صميمانه و تنگاتنگ است !

باور كنيد خيلي گشتيم تا در ميان اين گزيده ها، يك نامه اعتراض آميز هم قرار دهيم كه پيش خودتان نگوييد كه چقدر از خود متشكريم !

ولي حقيقت اين است كه هرچه گشتيم همچين نامه اي پيدا نكرديم و اين نشان مي دهد كه چقدر در دوستي با شما موفق بوده ايم ! و از اين بابت بسيار بخودمان مي باليم !!

بنابر اين، پيرو قسمت قبلي (گزيده اي از نامه هاي شما) اين قسمت را هم براي شما خوبان قرار مي دهيم تا چندي از ايميل هايي كه براي ما فرستاده ايد را شاهد باشيد.

و باور كنيد كه جاي تك تك نامه هاي شما، روي چشم ماست !

كليد، ساخته شده از پيشنهادات و انتقادات و نظرات شماست، براي شما !

پرینت گرفته شده از :
http://www.kelid.ir/kelid_story/000609.php