بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

امسال در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برای اولین بار در شهر آفتاب در خدمت شما خواهیم بود.

باز هم به دیدن ما بیائید تا دیداری تازه کنیم. گپی بزنیم، کتاب های جدیدمان را ببینید، ما نظرات جدیدتان را بشنویم و برای یک سال دیگر انرژی و ایده از شما بگیریم. 

امسال هم مثل سالهای گذشته برنامه های خوبی داریم، از جمله تخفیف تا ۴۰ درصد در قیمت کتاب های کلید

آدرس غرفه ی انتشارات کلید را بخاطر بسپارید، منتظر دیدارتان هستیم.

سالن ناشران عمومی ۱A. راهرو ۶. غرفه شماره ۱۲. انتشارات کلید آموزش.
 
منتظر دیدارتان هستیم


پرینت گرفته شده از :
http://www.kelid.ir/news/001012.php