کارگاه آموزشی تهیه کتاب پرفروش
پس از برگزاری دو دوره موفق از کارگاه آموزشی تهیه کتاب پرفروش، سومین دوره این کارگاه با تدریس مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید آموزش به زودی برگزار خواهد شد. برای ثبت نام به کانال تلگرامی این دوره آموزشی مراجعه کنید. 
 
https://t.me/kelidpubcourse

"   مطالب این کلاس حاصل بیست سال فعالیت حرفه ای در بازار نشر ایران است.پشت صحنه بسیاری از کتابهای موفق را به شما خواهم گفت 
به شما خواهم گفت چگونه بیش از پنج میلیون جلد کتاب در مجموعه کلید تاکنون فروخته ام "
 
تجربه ها و آموزش های منصور سجاد مدیر انتشارات کلید آموزش از چاپ و نشر کتاب


پرینت گرفته شده از :
http://www.kelid.ir/slideshow/001015.php